Dental Solutions
ZIRCONIUM, PMMA. WACHS  BESCHICHTETE LONG LIFE FRÄSER
Artikel-Nummer
ø/mm
OpenMill 500
OpenMill4/OpenMill5
LL010
1,0
x
x
LL025
2,5
x
x
NANO-COMPOSITE/RFG-FIBERGLAS, BESCHICHTET
Artikel Nummer
ø/mm
OpenMill 500
OpenMill4/OpenMill5
RFG030
3,0
x
x
RFG025
2,5
x
x
RFG010
1,0
x
x
FISURLINIEN FRÄSER
Artikel Nummer.
ø/mm
OpenMill 500
OpenMill4/OpenMill5
FL006
0,6
x
x
Home Firma Software Hardware FMC Kontakt Verbrauchsmaterial Impressum